ANAMNESI DE MODULACIÓ PEDAGÒGICA

l'Anamnesi de Modulació Pedagògica és un dels documents que creats  i que serveix com a orientació per a iniciar el nostre treball. 

La informació que en ella apareix es recull en format d'entrevista amb un o més familiars.

 

Amb ella pretenem recollir inquietuds generals del seu dia a dia amb la persona amb una discapacitat. Inclou per exemple, preguntes sobre aspectes relacionats amb la comunicació, amb el suport que ofereixen a la seva autonomia personal, amb les activitats d'oci que comparteixen, l'organització familiar o altres vivències generals. Totes elles vistes i valorades des del punt de vista de la família, fet que ens permet fer-nos una idea de com es posicionen, com viuen la seva situació actual i com es relacionen amb l'usuari.

Si haguéssim de resumir el contingut de la Anamnesi en una pregunta aquesta podria ser: "Com van les coses entre vosaltres?"

 

La Anamnesi és fonamental per:

  • Valorar la necessitat o no de Modulació Pedagògica d'una família.
  • Conèixer el familiar o familiars que acompanyarem.
  • Començar a discernir els continguts de les activitats amb les que modularemos.
  • Facilitar dades a la resta de l'equip que els serveixin per orientar la seva pròpia intervenció (importantíssim!).

Així doncs, és bàsica per a la moduladora pedagògica però pot ser també molt important per a qualsevol professional al plantejar els seus objectius de treball amb l'usuari.  Recordo que, en el nostre concepte, els professionals no estem al servei només de l'usuari directe, sinó també de les seves famílies. Si atenem, en la mesura del possible també les seves necessitats, l'usuari mateix i, de retruc, la nostra relació amb els familiars sortiran beneficiats.

 

Per exemple, si un familiar expressa que una de les coses que més el preocupa és la comunicació amb la persona afectada, és clar que podem iniciar un treball de Modulació Pedagògica amb ells. L'equip pot participar reforçant els mateixos canals comunicatius i ofertes. Així, si l'usuari té major domini d'una activitat, l'èxit comunicatiu entre familiar i usuari pot arribar abans.

 

Si un altre familiar ens diu que se sent insegur fent les transferències, o que no sap què fer a casa amb l'usuari, serà important que el fisioterapeuta i el terapeuta ocupacional incloguin aquesta necessitat en el seu treball al centre. Així, poden buscar amb el familiar la forma de fer transferències que li resulti més segura a aquest. Poden també treballar una activitat d'oci amb l'usuari i, quan ho considerin oportú,

introduir al familiar en aquesta activitat. I com sempre per ensenyar (a familiars) haurem de tenir present QUÈ, COM I QUAN.

 

L' Anamnesi doncs, ens dóna pistes sobre QUÈ treballar amb les famílies ...

 

La trobareu a l'Annex 2 del llibre sobre Modulació Pedagògica.

 

Escribir comentario

Comentarios: 0