APLICABILITAT DE LA MODULACIÓ PEDAGÒGICA

El meu nom és Laura Casanova Ramos. Vaig finalitzar Pedagogia el passat curs i vaig realitzar el Pràcticum amb Anna Esclusa. Amb ella vaig conèixer la Modulació Pedagògica i això em va portar a realitzar el meu treball de fi de carrera sobre l'aplicabilitat de la Modulació Pedagògica (MP) en àmbits educatius (centres d'educació especial) i sociosanitaris (rehabilitació, geriatria, hospitalari).

 

El treball es va elaborar a partir de les observacions presencials en les meves pràctiques, així com a partir d'anàlisi de vídeos, entrevistes i qüestionaris a diferents professionals dels diferents àmbits.

 

A continuació descric i reflexiono sobre l'aplicabilitat de la MP mitjançant el buidatge dels qüestionaris. Han estat 11 en total, alumnes participants en la 1a i 2a edició del Curs d'Orientació en MP: 3 mestres d'educació especial, 1 pedagoga, 3 psicòloga, 2 neuropsicòloga, 1 terapeuta ocupacional, 1 treballadora social (5 Professionals de l'àmbit d'educació especial, 4 geriatria, 2 Neurorehabilitació).

 

Alguns dels resultats que he obtingut:

 

11/11 Coincideixen que la Modulació Pedagògica és aplicable en diferents àmbits.

 

7/11 Coneixen Modulació Pedagògica i Basale Stimulation però no tots acaben de diferenciar dos conceptes, ja que els engloben en un conjunt en les seves reflexions.

 

11/11 Defensen la importància de la MP en els diferents àmbits, ja que aquest procés aporta multitud de beneficis, recursos ... I a més classifiquen la importància de la Modulació Pedagògica entre el 8 i el 10.

 

10/11 Està començant a aplicar la MP en la seva tasca professional, sigui puntualment, setmanalment o mensualment. Aquells professionals que no ho introdueixen tant com volguessin es deu al fet que no disposa d'un horari establert per poder-lo realitzar.

 

9/10 de les integrants a partir de desenvolupar un procés de MP ha pogut observar canvis en la comunicació-relació entre familiar i usuari.

 

La MP ha influït en la forma de treballar dels professionals (la visió, manera de fer, relació entre professional-familiar, valorar els petits detalls ...).

 

Tot i que gairebé totes les professionals en menor o en major mesura ho estan aplicant, la majoria tenen dificultats a l'hora de posar-ho en pràctica, ja sigui per causes estructurals o falta de temps

 

 

A partir dels resultats dels qüestionaris, s'ha pogut extreure que per part dels professionals hi ha dificultat per diferenciar Modulació Pedagògica i Basale Stimulation. Per tant, s'ha de buscar noves estratègies per a distingir ambdós conceptes.

 

També la importància i la necessitat de canviar estructures i la distribució de temps per facilitar l'entrada de la MP i poder donar pas a una nova línia de treball per als professionals.

 

 

Fent referència a Kessler en Gonzalez (1996) la rehabilitació no consisteix només en tècniques mèdiques, quirúrgiques o ortopèdiques que busquen la reconstrucció dels membres o les parts afectades, sinó que suposa la reconstrucció de la vida total de la persona per tant, tota persona en qualsevol àmbit té dret a rebre recursos, eines i / o estratègies per poder reprendre la reconstrucció de la seva vida total. Poder refer vincles i reforçar la seva relació amb les seu cercle familiar és una part fonamental d'aquesta reconstrucció. Per això penso que el MP és un procés idoni en aquest camí.

 

Agrair a l'Anna Esclusa per haver-me ensenyat tant en aquests mesos i saber apreciar els petits detalls, a la meva tutora de la URV i totes les professionals que van participar, ja que sense això no hagués estat possible. 

 

Moltes gràcies !!!

 

Laura Casanova Ramos, Pedagoga

 

 

BIBLIOGRAFIA

ESCLUSA, A. (2013). Modulació Pedagògica; Un punt de suport. Ensenyant a familiars de persones amb greus discapacitats. Sevilla: Editorial Cercle Vermell.

GONZALEZ, R. (1996). Rehabilitació mèdica. Espanya: Masson.

 

Escribir comentario

Comentarios: 0