SESSIÓ DE TRADUCCIÓ SIMULTÀNEA

Tothom comprèn que per entendre, la condició mínima és parlar el mateix idioma. A la feina tenim una parella, l'usuari amb una gran discapacitat i el seu familiar, que desitgen "parlar el mateix idioma" per entendre's. Tot aquell que hagi intentat aprendre un nou idioma sap com s'agraeix, mentre busquem desesperadament al nostre cervell l'expressió adequada, tenir algú bilingue al costat per preguntar-li "Escolta, com es deia ...?" I així en un moment, l'escull que ens semblava insalvable s'esvaeix i ens permet seguir parlant, fins a al proper dubte...

           Per això en Modulació Pedagògica donem una gran importància a les activitats de "Traducció Simultània". Són propostes presencials compartides amb el familiar, l'usuari i el professional en què aquest participa només quan la situació que es comparteix requereix de "traducció" o suport per poder continuar de manera fluïda.

 

       No sempre tenim un traductor simultani a prop, però tenir-lo simplifica les coses i permet que usuari i familiar se sentin més tranquils i segurs quan intenten parlar "nous idiomes" ... Un dels principals motius pels quals els familiars "no aprenen" allò que els ensenyem és precisament perquè no els acompanyem a fer-ho. Sovint ens limitem a "explicar-los el que cal fer" i això no sol ser suficient per aprendre ...

 

        Qualsevol professional hauria de disposar de temps per acompanyar presencialment als familiars en el seu aprenentatge. Les explicacions verbals o escrites difícilment troben el seu lloc decisiu quan es porta a terme una nova proposta o cal resoldre una situació. És difícil recordar en el moment precís el consell, la pauta o l'orientació de manera que permeti comprendre, actuar, respondre "en directe" ... Cal que els professionals puguem ESTAR AQUÍ quan sorgeixen les dificultats, els dubtes i els imprevistos .. . per poder comprendre què passa en la posata en marxa i oferir els suports necessaris. i això no és només una qüestió de temps, sinó de plantejament ...

 

       Caldrà prioritzar els elements que ens semblin més necessaris per a l'activitat i ometre altres per no sobrecarregar a la família, així com adaptar-nos a les seves habilitats i límits per aprendre-la. Per augmentar la seva autonomia (és a dir perquè pugui aprendre ...) és també important que la nostra intervenció vagi sent progressivament menor i que repetim l'activitat tantes vegades com sigui necessari perquè l'aprenentatge pugui ser veritablement integrat.

 

      Qualsevol activitat que vulguem ensenyar pot acompanyar presencialment, "traduint" quan sigui necessari: activitats quotidianes, activitats terapèutiques o comunicatives ...       

 

Quant millor ensenyem, millor aprendran les famílies;)

 

 

Escribir comentario

Comentarios: 0