IDEES PRINCIPALS

ANDREAS FRÖHLICH

És el creador del concepte de Basale Stimulation®.

Va ser professor d'Educació Especial General a la Universitat Landau, a Alemanya, fins a l'any 2006.

Va estudiar Pedagogia Terapèutica i es

doctorar en Psicologia de la Pedagogia Terapèutica en Koln. Va treballar molts anys amb infants i joves amb greus discapacitats. Després va començar a treballar en la facultat per a poder aprofundir en els seus treballs de recerca. Les seves hipòtesis passaven sempre per la pregunta sobre com facilitar una vida de qualitat a les persones amb greus limitacions. Ha publicat molts articles i llibres sobre aquest tema. Juntament amb altres persones ha fundat diferents organitzacions dedicades a la investigació i difusió científica sobre les preocupacions d'aquest col·lectiu. També ha participat com a expert en associacions de familiars.

DEFINICIÓ ACTUAL DE BASALE STIMULATION®.

Un concepte que pretén impulsar el desenvolupament de persones en situacions vitals critiques les competències d’intercanvi i regulació de les quals es troben clarament disminuïdes, reduïdes o  permanentement discapacitades. El nucli del concepte el conformen les capacitats de percepció, comunicació i moviment.

A partir d’ofertes d’intercanvi i suports senzills i básics es pretenen mantenir, assegurar i construir competències.

   

Basale Stimulation és una forma de comunicació global, a partir del propi cos per a persones amb greus limitacions.

 

Basale Stimulation s'entén com:

-Una oferta d'aprenentatge global centrat en el cos.

-Una oferta d'estimulació global en etapes molt primerenques de la vida.

-Una orientació en situacions on hi ha dificultats en la percepció, la comunicació i/o el moviment.

-Una reducció d'estrès en persones sotmeses a situacions límit, com en crisis greus de salut.

-Un acompanyament a la persona en el seu procés de mort.

-Un acompanyament psicoterapèutic en situacions on la percepció i la comunicació estan alterades.     (Bienstein i Fröhlich, 2012: 18)          


NECESSITATS HUMANES BÀSIQUES

Per Fröhlich hi ha un seguit de necessitats elementals i essencials a la satisfacció de les quals tendeix qualsevol persona (1998). En persones pluridiscapacitades és especialment difícil cobrir aquestes necessitats adequadament, tant pel que fa al contingut com a la durada. Seguint l’autor, la discapacitat accentua la necessitat però al mateix temps dificulta la seva satisfacció. Aquestes necessitats són doncs, aspectes vitals a tenir en compte en el nostre acostament i escolta a aquestes persones.

·                   Necessitat de respirar suficientment (2015)

·                   Necessitat d’evitar gana, set i dolor

·                   Necessitat elemental d’activació, canvi i moviment

·                   Necessitat de seguretat, estabilitat i relacions de confiança

·                   Necessitat d’establir vincles, de ser acollit i de tendresa

·                   Necessitat de reconeixement i consideració d’un mateix

·                   Necessitat d’independència, autonomia i autoafirmació


TEMES ESSENCIALS

Els Temes Essencials, creats per A. Fröhlich i Ch. Bienstein, pretenen oferir un marc d'observació, reflexió i acompanyament que permeti posar en marxa la idea de: "CADA PERSONA ÉS L'ACTOR DEL SEU PROPI DESENVOLUPAMENT".  Aquests 10 Temes pretenen apropar-nos al "motor vital de l'altre" en un moment de la seva vida i així construir conjuntament ofertes el més significatives i motivadores possible. Evidentment tot plegat no es pot fer des d'una altra banda que la nostra pròpia subjectivitat, pel que sempre caldrà observar i escoltar. 

  • Mantenir la vida i experimentar el desenvolupament
  • Sentir la pròpia vida
  • Experimentar seguretat i crear confiança
  • Desenvolupar el propi ritme
  • Donar forma a la pròpia vida
  • Vivenciar l'entorn
  • Entrar en relació i viure la trobada
  • Donar i experimentar sentit i significació
  • Viure l’autonomia i la responsabilitat
  • Descobrir el món i desenvolupar-s'hi