MODULACIÓ PEDAGÒGICA

A partir de la meva experiència com a formadora de BS, l'any 2007 vaig començar a crear i desenvolupar aquest nou enfoc pedagògic que té com a finalitat contribuir a que familiars de persones amb una greu discapacitat i les mateixes persones afectades, puguin seguir tenint o puguin desenvolupar una comunicació i una relació el més rica i fluïda possible. 

 

Aquest fi es concreta en 3 vies diferents d'actuació:

 

  • Acompanyar i enriquir la comunicació i la relació entre persones amb greus discapacitats i els seus familiars.
  • Orientar pedagògicament a l'equip sobre processos d'ensenyament-aprenentatge dirigits a les famílies.
  • Promoure un "canvi de mirada" social envers les famílies de persones amb una greu discapacitat.

IDEES PRINCIPALS

ARTICLES

FORMACIÓ EN MP