DEFINICIÓ ACTUAL DE MODULACIÓ PEDAGÒGICA

 

“Un procés educatiu que pretén facilitar la comunicació i la interacció entre persones amb greus discapacitats i els seus familiars utilitzant activitats i moments quotidians com a situacions d’aprenentatge” (Esclusa, 2013)

 

 

PRINCIPIS BÁSICS:

 

- LA COMUNICACIÓ ÉS FONAMENTAL PER AL DESENVOLUPAMENT  DE LES PERSONES I LES SEVES RELACIONS

 

- LA FAMILIA NO POT SER CONSIDERADA UN CO TERAPEUTA

- APRENDRE ÉS UN PROCÉS VINCULAT A ENSENYAR... 


- ACOMPANYAR SENSE JUTJAR

 

ESTRATÈGIES D'ENSENYAMENT- APRENENTATGE

Creiem que cal ENSENYAR als familiar per a que es puguin COMUNICAR I RELACIONAR  de la manera més rica possible amb la persona estimada.

 

Per a dur a terme aquest PROCÉS, la Modulació Pedagògica disposa d'uns seguit d'estratègies d'ensenyament- aprenentatge:

 

  • Observació de l'usuari, informes, etc.
  • Anamnesi de modulació pedagògica
  • Observació de la interacció usuari- familiar
  • Qüestionari sobre comunicació
  • Activitats específiques amb l'usuari
  • Activitats vivencials amb el familiar
  • Activitats de traducció simultànea
  • Reunions d'intercanvi amb els familiars
  • Reforç positiu
  • Predicar amb l'exemple